ICD-10, WHO

World Health Organisation (WHO)

 

International Classification of Disease - 10. udgave

 

Eller oversat til dansk: International sygdoms klassifikation udgave nr. 10. Når man omtaler diagnoser i dag, er det efter dette diagnosesystem.

 

Det er en oplagt fordel at alle er enige om, hvad der ligger bag en diagnose. Hvis der, som tidligere, ligger forskellig sygdomsopfattelse bag en diagnose er det ikke muligt at sammenligne hyppigheden, sværhedsgraden eller varigheden af den enkelte sygdom fra land til land. Det er med ICD-10 muligt direkte at overføre resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse foretaget i et land til et andet.

 

F31 Bipolar affektiv sindslidelse

F31.0 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t hypomani

F31.1 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t mani uden psykotiske symptomer

F31.2 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t mani med psykotiske symptomer

F31.3 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t depression af lettere eller moderat grad

F31.4 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t svær depression uden psykotiske symptomer

F31.5 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t svær depression med psykotiske symptomer

F31.6 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t blandingstilstand

F31.7 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t i remmission

F31.8 Bipolar affektiv sindslidelse, anden type

F31.9 Bipolar affektiv sindslidelse, uspecificeret

 

Hvor p.t. betyder pro tempore eller for tiden.

 

Remmision betyder delvis forsvinden eller bedring af en sygdom.

Psykose

Psykose defineres som sindstilstand med hel eller delvis mangel på virkelighedsfornemmelse.

 

Copyright @ All Rights Reserved